WordPress – Задача: Направете сайт по случай 100 години СУ „Д-р Петър Берон“

1652870700583

Разработете уебсайт с помощта на WordPress, работете в екип от двама, трима или самостоятелно. Измислете тема на уебсайта обвързана с училище или собствена тема. За реализацията може да следвате стъпките от, уроците качени на сайта Урок 1 – инсталиране на WordPress и връзка с базата, Урок 2 – създаване на страница, категории и публикации и …

WordPress Урок 3 – как да си прехвърлим сайта от училище във вкъщи (архивиране и експорт на сайта и базата данни)

wordpress-973439_640

Този урок е доста обширен и до голяма степен сложен, ако трябва да действаме като професионалист, бихме използвали система за контрол на версиите (git)q по известните от тях са GitHub, GitLab и Bitbucket. Но за целите на този урок ще приложим стандартния вариант, който също ще ни свърши работа. Архивиране на файловете на WordPress За …

WordPress урок 2 – Администраторски панел

wordpress-973439_640

Администраторския панел на WordPress най-общо казано служи за цялостното управление на сайта. Чрез него се прави визия на сайта (front-end) също така може да се настройва до някаква степен и сървърната част (back-end), но това не е препоръчително, особено ако не знаете какво правите. Същото така през админ панела, се създават, публикации, страници следят се …

WordPress Урок 1 – Настройка на среда за разработка

wordpress-973439_640

Целта на този урок, е да даде на учениците базови познания при разработването на самостоятелен уеб сайт, с помощта на една от най известните платформи WordPress . За тази цел ще е необходимо да се инсталират няколко приложения: PHP, Apache сървър, MySQL база данни и евентуално текстов редактор. Посоченият пример може да служи за една …

Пример за REST API с PHP от нулата, без употреба на фреймуърк

api_diagram2

Преди да започна с примера, ще се опитам с мой (прости) думи да обясня какво се има предвид под REST API и за какво в крайна сметка се използва. Какво е REST API REST съкратено от Representational State Transfer – стил софтуерна архитектура за реализация на уеб услуги. Най-общо, това е концепция за заделяне на системен ресурс, който се променя въз основа …

Кратък урок как да инсталираме Laravel и Composer

Laravel Logo

За да започнем да програмираме с „Laravel“ първо трябва да подготвим средата и да инсталираме „Composer“ на нашата машина. Нещата с които трябва да се съобразим  преди да инсталираме Composer: PHP >= 5.6.4 OpenSSL PHP Extension PDO PHP Extension Mbstring PHP Extension Tokenizer PHP Extension XML PHP Extension След като всичко е ок, може да …