Кратък урок как да инсталираме Laravel и Composer

За да започнем да програмираме с „Laravel“ първо трябва да подготвим средата и да инсталираме „Composer“ на нашата машина.

Нещата с които трябва да се съобразим  преди да инсталираме Composer:

  • PHP >= 5.6.4
  • OpenSSL PHP Extension
  • PDO PHP Extension
  • Mbstring PHP Extension
  • Tokenizer PHP Extension
  • XML PHP Extension

След като всичко е ок, може да преминем към инсталацията на „Composer“.

През Windows се изтегля .exe файла стартира се и се следват стъпките.

През Линукс и по точно Ubuntu е малко по различно изпълняват се следните команди в реда в който са изписани:

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '669656bab3166a7aff8a7506b8cb2d1c292f042046c5a994c43155c0be6190fa0355160742ab2e1c88d40d5be660b410') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

След това се инсталира Ларавел със следния код

composer global require "laravel/installer"

Създаваме Ларавел проект с име „blog“

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

Създаваме  „Laravel“ проект с име „blog“  в папка /var/www /html/blog, под „Windows“ директорията  ще е друга, ако ползвате xampp би трябвало да е в C:\xampp\htdocs\blog. За да проверите дали всичко е сработило както трябва през браузъра пробвайте да заредите следния адрес „localhost/blog/public/“  като резултат трябва да получите това:

Laravel поздравителна страница
първоначална страница на Laravel

При Ubuntu ако получите „HTTP ERROR 500“ и Вие точно като мен се решава много лесно с следващите 2 команди:

sudo chmod 755 -R laravel_blog
chmod -R o+w laravel_blog/storage

След като получите екрана от скрийншота от горе… дет се вика „Let the coding begin!“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *