Десктоп приложение за фитнес зала

Програма по индивидуални изисквания – максимално олекотена от към функции, предназначена за вътрешно ползване с некомерсиална цел.

функционалности:

  • Добавяне, редактиране и изтриване на клиенти;
  • Добавяне, изтриване на месечни клиентски карти;
    • хронология на заеманите карти на даден клиент;
    • проверка на изтичащи и ново направени карти за зададена дата;

Сроковете за издаване на карта са за период от 1 месец или няколко месеца, като максимум е 12 месеца.

Използвани технологии

Windows Forms на .NET с база данни Microsoft Access.