Десктоп програма за управление на задачи

Курсова работа по дисциплината „Събитийно  програмиране“. За осъществяването на проекта са използвани „Windows Forms“ с „Entity Framework“ и „Microsoft SQL Server LocalDb“

Условие.

На ASP.NET MVC, Winforms или Webforms със EntityFramework или ADO.NET разработете „Приложение за управление на задачи“, съдържащо:

 1. Автентикация
  • потребител може да влезе в системата с потребителско име и парола
  • потребителите могат да бъдат или да не бъдат администратори
 2. Управление на потребители
  • администраторите могат да добавят, редактират, изтриват и преглеждат потребителите в системата, както и да дават администраторски права на съществуващи потребители
 3. Управление на задачи
  • всеки потребител може да създава, изтрива, редактира и преглежда задачи
  • задачата се състои от: заглавие; описание; оценка (време в часове); отговорен потребител(който ще я изпълнява); създател (потребителя, който я е създал); дата на създаване; дата на последна промяна; статут на задачата (приключена, чакаща изпълнение).
 4. Отчитане на време
  • след вход потребителят може да вижда всички задачи, които е създал и всички задачи, в които е отбелязан като „отговорен потребител“
  • потребителят може да отчита време, прекарано в работа по даде на задача под формата на цяло число (време в часове, отделено в работапо задачата)
  • отчетеното време се съхранява в запис, съдържащ: задача, към която времето е отчетено; потребител, отчел времето; количество отчетени часове; дата на отчитане на времето.
  • потребител може да промени статута на задача, която е създал (от изпълнена към чакаща изпълнение) или задача, по която работи (от чакаща изпълнение към изпълнена), като при промяна на статута на задача потребителя е длъжен да добави коментар към задачата
 5. Коментари към задача
  • потребител може да добавя коментари към задача, която е създал или по която работи
  • потребител може да преглежда всички коментари по задача, която е създал или по която работи

Работете в екипи по 3ма максимум. Приложения с еднакъв код се дисквалифицират (ако два екипа предадат еднакъв код и двата екипа ще трябва да ходят на изпит). Проектите се изпращат поне 1 седмица преди изпита и се защитават по време на изпита.

списък с задачи и коментари
Формата на преден план в горната таблица е за показване на задачите, долната таблица е за коментарите, от дясно е времето работено по задачата.
добавяне и редактиране на задачите
Форма за добавяне и редактиране на задачи